واحد نظارت بر درمان

1391/4/17 0:0

 

شرح وظایف :

1.      جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه
2.      ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه
3.      بررسی و تکمیل مدارک و پرونده خدمات و درخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی
4.      نظارت و ارزیابی عملکرد پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستور العمل های ابلاغ شده به منظور اجرای خدمات درمانی – بیمه درمانی و تعرفه های قانونی
5.      صدور تاییدیه های مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی
6.      بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات – تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقص و کمبودها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نواقص آنها
7.      رسیدگی به شکایات واصله، تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح
8.      تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام ما فوق
9.      تکمیل و پایش فرم ها ، معیارها و استانداردهایی که باید در برنامه های نظارتی مراکز درمانی مد نظر قرار گیرد.
10. شرکت در جلسات و همکاری با واحدهای درون بخشی و برون بخشی که به نحوی با نظارت، کنترل ، هدایت و سیاستگذاری مرتبط با مراکز درمانی تحت پوشش در ارتباط می باشند.
11. تهیه گزارش های حاصل از نظارت های عادی ، دوره ای و ویژه از مراکز درمانی.
12. بررسی و پیشنهاد روش های نظارتی نوین.
13. نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب در کلیه مراکز درمانی.
14. بررسی و رسیدگی به شکایات درمانی واصله و پاسخ و اعلام نظر کارشناسی .
15. بررسی و تحلیل مستمر گزارش ها و اطلاعات و آمارهای جمع آوری شده به منظور مطابقت با نتایج حاصله از عملیات مراکز درمانی با برنامه های مصوب.

16.کنترل بر فعالیت بخش های درمانی عادی و ویژه مراکز درمانی بر اساس ضوابط کشوری


تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >