واحد امور دارویی

1391/4/17 0:0

 

شرح وظایف :

 1. درخواست و تحویل دارو از حوزه معاونت
 2. درخواست و تحویل دارو و تجهیزات از شرکت ها و کالاهای پزشکی
 3. ثبت و تایید رسید انبار داروهای رسیده
 4. چیدن دارو و تجهیزات در قفسه های انبار دارویی
 5. دریافت درخواست های دارویی از مراکز تابعه
 6. تنظیم و توزیع دارو بر اساس برنامه زمانبندی
 7. صدور حواله و ثبت و تایید آنها در برنامه
 8. تحویل دادن و رساندن داروهای بهداشتی به مراکز
 9. کنترل کلیه نسخ دارویی بیمه روستایی
 10. تنظیم رسید انبار و تحویل به کار پرداز دارویی
 11. جمع بندی آمار نسخ داروخانه های طرف قرارداد
 12. بازدید امور دارویی و ستادی
 13. توزیع کوپن شیر
 14. کنترل انبار دارویی
 15. برگزاری کلاس آموزشی


تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >