واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها

1391/4/7 0:0

 

 

هدف کلی : كاهش بار بيماريهاي واگير و غير واگير در جمعيت شهرستان کنگان  

شرح وظایف :

1.بررسي اپيدميولوژيك ،تشخيص و درمان بيماريها
2.ارائه خدمات پيشگيري در هر سه سطح ( اوليه ، ثانويه ،ثالثيه ) شامل خدمات مشاوره ای ، آموزش عمومی،ایمنسازی برعلیه بیماریهای قابلپیشگیری با واکسن ، بیماریابی، غربالگری ،درمان عوارض
3.بررسي ، كنترل ، ثبت وپيگيري بيماريهاي شايع در شهرستان
 4. تامین تجهیزات لازم جهت بررسی اپیدمیها ، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی بیماریها و حفظ زنجیره سرما  


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >