واحد روابط عمومی

1391/4/7 0:0

 

 

شرح وظایف :

  1. برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های حوزه كاري به رسانه ها و جامعه .
  2. ایفای نقش سخنگویی بيمارستان به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به هنگام به مردم .ـ ایجاد و ارتقاء ارتباطات حوزه كاري با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .
  3. نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ومراجعين به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .
  4. برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی ،کارکنان ومراجعين حوزه كاري با مسئولین .
  5. تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .
  6. ارایه نظرات مشورتی به مديريت در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های حوزه كاري به رسانه ها و مردم .ـ مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .
  7. ارایه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی حوزه كاري به مقام ما فوق .
  8. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم شبكه بهداشت ودرمان .


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >