واحد حسابداری - امور مالی

1391/4/7 0:0

 

 

شرح وظایف واحد حسابداری - مالی

  1. ثبت اسناد در سیستم نظام نوین مالی ( تعهدی )
  2. رسیدگی به اسناد در نرم افزار نظام نوین مالی
  3. تهیه و تنظیم لیست حقوق پرسنل و سایر مطالبات پرسنلی
  4. پرداخت کسورات حقوق و مطالبات کارکنان
  5. شناسایی محل اعتبار تخصیصی اسناد هزینه پرداختی
  6. صدور چک اسناد مالی بصورت مکانیزه در نرم افزار نظام نوین مالی
  7. ارسال لیست پرداختی کارکنان به بانک
  8. مستند سازی اسناد مالی و بایگانی اسناد
  9. رسیدگی به اسناد هزینه پرسنلی و کارپردازی


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >