معرفی مرکز

1391/4/7 0:0
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان از سال67 تأسیس گردیده که چندین بار در مکان های مختلف مشغول ارائه خدمت به هموطنان عزیز بوده است

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان از سال67 تأسیس گردیده که چندین بار در مکان های مختلف مشغول ارائه خدمت به هموطنان عزیز بوده است و ساختمان فعلی از سال 1381 تا کنون مکان شبکه بهداشت و درمان شهرستان را تشکیل داده است.
در حال حاظر بخش های مختلف گسترش و امور هماهنگی شبکه ها ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، آزمایشگاه آب ، سلامت خانواده ، بهداشت دهان و دندان ، بهداشت روان ، بهداشت مدارس ، آموزش سلامت ، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و بخش غیر واگیر ، کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ، امور دارویی ، بهبود تغذیه و امور اداری و کارگزینی در حال انجام فعالیت در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم شریف شهرستان کنگان در دو بخش مرکزی و عسلویه می باشد.
واحدهای محیطی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان
7 مرکز بهداشتی درمانی
9 پایگاه بهداشت شهری
16 خانه بهداشت
3 پایگاه اورژانس 115 بین جاده ای و یک پایگاه اورژانس 115 شهری
یک مرکز بهداشت
یک بیمارستان
یک مرکز آموزش بهورزی


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >