بهداشت حرفه ای

1391/4/7 0:0
بهداشت حرفه ای
هدف کلی : تامین و ارتقاء سطح سلامت کارگران شهرستان

بهداشت حرفه ای
هدف کلی : تامین و ارتقاء سطح سلامت کارگران شهرستان
شرح وظایف

 1. نظارت بر انجام صحیح و به موقع معاینات دوره ای کارگران شهرستان
 2. برنامه ریزی جهت شناسایی ، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور موجود در سطح کارگاهها و کارخانه های شهرستان
 3. همکاری در اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور
 4. اجرای طرح بقا به منظور ارتقای سطح بهداشتی قالیبافان شهرستان
 5. اجرای طرح بهداشت شغلی کشاورزان به منظور ارتقای سطح بهداشتی کشاورزان شهرستان
 6. همکاری در جهت نظارت بر تشکیلات بهداشتی موجود در کارگاه های شهرستان
 7. نظارت و برنامه ریزی جهت تحت پوشش بردن صنوف فنی - تولیدی شهرستان
 8. نظارت بر فعالیتهای انجام شده در قالب طرح ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه
 9. نظارت بر تهیه آمار و ارائه پسخوراند در مورد فعالیتهای بهداشت حرفه ای
 10. نظارت بر فعالیت شهرستانها
 11. اجرا و نظارت بر برنامه پروفایل ایمنی شیمیایی شهرستان
 12. اجرا و نظارت بر سایر برنامه های بهداشت حرفه ای و کنترل صدا ( حذف سیلیکوزیی در محیط کار ، ارگونومی در محیط کار ... )


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >