معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان : از ظرفیت گروهای مردم نهاد و فعالین اجتماعی درترویج فرهنگ فرزند آوری استفاده خواهیم کرد

24 ارديبهشت 1402

فاطمه آهوخوش معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان درجلسه ای با حضور نمایندگان گروههای مردم نهاد با موضوع هماهنگی اجرای برنامه های هفته جمعیت (24 لغایت 30اردیبهشت ) که در محل فرمانداری برگزار گردید،  ضمن بیان اهمیت موضوع تبیین و فرهنگ سازی درمقوله فرزندآوری و جوانی جمعیت ، استفاده ازظرفیت گروههای مردم نهاد و فعالین اجتماعی را بهترین روش در آگاه سازی جامعه به اهمیت موضوع بحران پیری جمعیت دانست و خواستار حضور فعالانه این گروهها در پیشبرد برنامه ها و سیاست های رشد جمعیت گردیدند .

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.