واحد دبیرخانه

1391/4/7 0:0

 

 

 

شرح وظایف :

 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و شماره آنها در دفاتر مربوطه
 • تفکیک و توزیع نامه های برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • ارسال نامه ها به معاونت ها و ادارات

 • تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

  تعداد بازدید:   ۲

   


  چاپ
  < >