آگهي جذب نیرو

تاریخ نامه: 18 دی 1398
شماره نامه:
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهای تابعه خودبر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده به تعدادی1 نفر کارشناس مامایی واجدالشرایط را از طریق مصاحبه و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت پزشک خانواده به شرح ذيل جذب نمايد.  
اداری  |   
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهای  تابعه خودبر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده به تعدادی1 نفر کارشناس مامایی واجدالشرایط را از طریق مصاحبه و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت پزشک خانواده به شرح موجود در پیوست جذب نمايد.

دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
استخدام.جذب     نیرو.جذب.شرکتی.شبکه     بهداشت.مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   18 دی 1398

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >