افتتاح مرکز پیام فوریتهای پزشکی شهرستان کنگان

10/6/2012 12:00:00 AM

 به گزارش روابط عمومی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان کنگان مرکز پیام فوریتهای پزشکی شهرستان در شبکه بهداشت افتتاح شد.
رییس شبکه و مرکز بهداشت شهرستان کنگان گفت : قبل از افتتاح این مرکز به علت ازدیاد جمعیت بومی و وجود شرکتها در سطح منطقه در صورت اعزام آمبولانسها به مناطق حادثه دیده  دیگر کسی جوابگوی تلفنهای مردمی نبود که با افتتاح این مرکز پیام این مشکل نیز بر طرف خواهد شد.
زینب حسینی ادامه داد با افتتاح این مرکز پیام و با  تماسهای مردمی در صورت اعزام آمبولاسنها به مناطق مختلف با هماهنگی پایگاههای جاده ای نزدیک به سرعت به این تماسها پاسخ خواهد داده شد و با سرعت بیشتری به ارائه خدمات به هممشهریان خواهیم پرداخت.
 در ادامه نیز هادی صادق مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان کنگان ضمن تقدیر از زحمات سرکار خانم حسینی و دکتر دادجو مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گفت:با افتتاح این مرکز پیام تماسهای مردمی با سرعت بیشتری پیگری خواهد شد و کیفیت ارائه خدمات نیز بهتر خواهد شد.


   

تاریخ بروز رسانی:   15 مهر 1391

Visit Count:   1

Print

Send Message
Your Email Address     
Name And Family  
Message
 
Security Image Code   
 
 

link to this page
< >
University Affiliation Address:
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر ، ایران
Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran