آخرين اخبار

12 شهريور 1398
پیام تبریک روزبهورزتوسط رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان

 

8 شهريور 1398
برگزاری آزمون جذب نیروی PHC شهری وپزشک خانواده درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان

 

8 شهريور 1398
برگزاری میز خدمت درمصلی شهرستان به مناسبت آخرین روزازهفته دولت

 

5 شهريور 1398
پیام تبریک رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان به مناسبت روز داروساز

 

5 شهريور 1398
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

 

2 شهريور 1398
پیام تبریک هفته دولت وروزکارمند توسط رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان

 

2 شهريور 1398
در اولین روز از هفته دولت صورت گرفت :
دیداربا خانوادهای شهدا شهرکنگان وبنک توسط فرمانداروکلیه دستگاههای اجرایی شهرستان


 

2 شهريور 1398
دراولین روزازهفته دولت صورت گرفت :
تجدید میثاق با آرمانهای شهدادرشهرکنگان با حضو رمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان


 

1 شهريور 1398
برپایی میز خدمت به مناسبت هفته دولت

 
 << اخبار مرداد اخبار مهر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >