مسئول واحد سلامت روان شهرستان کنگان :
سلامت روان همواره جزئی ازسلامت عمومی است ویک ضرورت ونیازمهم که غفلت ازآن تبعات وهزینه های زیادی از منظر آسیبهای اجتماعی واقتصادی بردوش جامعه خواهد گذاشت

24 آبان 1397

مسئول واحد سلامت روان شهرستان کنگان :

سلامت روان  همواره جزئی ازسلامت عمومی است ویک ضرورت ونیازمهم که غفلت ازآن تبعات وهزینه های زیادی از منظر آسیبهای اجتماعی واقتصادی بردوش جامعه خواهد گذاشت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان با توجه به فرارسیدن هفته سلامت روان مسئول واحد سلامت روان شهرستان کنگان با اشاره به شعار هفته سلامت روان 97"  سلامت روان جوانان و نوجوانان: جهان در حال تغییر مسئول واحد سلامت روان اظهار داشت :

سلامت روان  همواره جزئی ازسلامت عمومی است ویک ضرورت ونیازمهم که غفلت ازآن تبعات وهزینه های زیادی از منظر آسیبهای اجتماعی واقتصادی بردوش جامعه خواهد گذاشت .

زینب حاجی زاده دربخش دیگر ازسخنان خود افزود : بنابراین به جرأت میتوان گفت که هزینه کردن درراستای ارتقاء سلامت روان نه تنها پرت هزینه وسرمایه نیست بلکه تولید وسرمایه اجتماعی است ، زیرا یکی از مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی انسان سالم است وانسان سالم محور توسعه پایدارمی باشد.

ازاین رو با توجه به هفته سلامت روان 18-24 مهرماه واهمیت شعارروزجهانی " سلامت روان جوانان ونوجوانان : جهان درحال تغییر " فعالیته هی ذیل توسط کارشناس بالینی شبکه با موضوعات ذیل جهت خانواده ها ودانش اموزان برگزار شد.

1)       نقش شادی ونشاط درسلامت روان جوانان ونوجوانان

2)       تأثیر فضای مجازی برسلامت روان جوانان ونوجوانان

3)       خانواده وسلامت روان جوانان ونوجوانان

4)       تاب آوری جوانان ، نوجوانان وسلامت روان

5)       نقش محیط های آموزشی برسللمت روان جوانان ونوجوانان

6)       تأثیر خود مراقبتی برسلامت روان جوانان ونوجوانان

7)       سبک زندگی سالم جوانان ، نوجوانان وسلامت روان

8)       توانمند سازی با رویکرد پیشگیری ازسوءمصرف مواد درجوانان ونوجوانان

9)       معنویت وسلامت روان جوانان ونوجوانان

لازم به ذکر است که بدین منظور ایستگاه سلامت به مدت چهارروز درمحل نمابیشگاه دستاوردهای بخش مرکزی روستاهای شهرستان کنگان برگزار که دراین نمایشگاه علاوه برمشاوررایگان توسط روانشاس  اقدام به توزیع  تراکت وبرشور وپمفلت آموزشی نمودوازدیگر فعالیتهای این هفته بازدید از مرکز کاهش آسیب فانوس وانجام خدمات مشاوره ای برای بیماران به صورت رایگان صورت گرفت .


کلمات کلیدی:
هفته.     سلامت.     روان     .زینب     .حاجی     زاده    
.     کارشناس     .شبکه.     بهداشت     .کنگان        

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۲۰۳

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >